Zawory przemysłowe dla chłodnictwa, branży spożywczej, budownictwa i energetyki

Zakład Metalowy PILZNO

Jesteśmy producentem zaworów i innych wyrobów do stosowania w przemysłowych instalacjach chłodniczych, energetycznych oraz w budownictwie i branży spożywczej. Produkujemy zawory bezpieczeństwa i trójdrożne, zawory odcinające i regulacyjne, zawory zwrotne i odpowietrzające, zawory do manometrów i spustowe, filtry wstępne, a także kurki kulowe. Nasze wyroby są przeznaczone na amoniak, freony, glikol, LPG, oleje mineralne i syntetyczne, gazol, etyliny, olej napędowy, smary, naftę, rozpuszczalniki, płyny hamulcowe i hydrauliczne, wodę, parę wodną i środki spożywcze.

Zakład Metalowy PILZNO od ponad 60 lat produkuje zawory przemysłowe, które pracują w instalacjach na całym świecie. Nasza zdolna o wysokich kwalifikacjach załoga oraz zdobywane przez lata doświadczenie gwarantują bardzo wysoką jakość naszych wyrobów. Sprawne zarządzanie, przestrzeganie ostrego reżimu technologicznego, analiza najnowszych światowych osiągnięć, ciągłe udoskonalanie konstrukcji wyrobów, stała wypróbowana załoga i jej emocjonalny związek z fabryką stanowią nasze atuty, które potwierdza nadany Certyfikat Systemu Jakości ISO 9001:2009 spełniający wymagania Dyrektywy 2014/68/UE dotyczącej urządzeń ciśnieniowych. Posiadamy również wszelkie niezbędne atesty i certyfikaty, polskie i zagraniczne.

Nasze wyroby są przeznaczone na:

amoniak, freony, glikol, LPG, oleje mineralne i syntetyczne, gazol, etyliny, olej napędowy, smary, naftę, rozpuszczalniki, płyny hamulcowe i hydrauliczne, wodę, parę wodną i środki spożywcze.

Zakład Metalowy PILZNO - budynek
Hala fabryczna - PILZNO
Hala fabryczna - PILZNO
Hala fabryczna - PILZNO
Hala fabryczna - PILZNO

Nasze wyroby spełniają wymagania dyrektywy

PED 2014/68/UE

Certyfikat CE

Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości

ISO 9001:2009

Certyfikat Systemu Jakości ISO 9001:2009

Nasze wyroby spełniają warunki techniczne

Unii Celnej

Certyfikat EAC