Nasze wyroby spełniają wymagania dyrektywy 2014/68/UE i są oznaczone znakiem:

Znak CE

Certyfikat Systemu Jakości ISO 9001:2015

Certyfikat zatwierdzenia Systemu Jakości na zgodność z Dyrektywą 2014/68/UE

Certyfikat GOST – EAC Unia Celna (Rosja, Białoruś, Kazachstan)