Przeznaczenie: Urządzenia chłodnicze i inne – operacja odolejania instalacji z freonem lub amoniakiem oraz szybki spust czynników: propan butan, powietrze i inne gazy.

ZS 10 – Zawór spustowy o średnicy nominalnej 10 mm.
Z zaworem ZS 10 współpracują zawory ZOPo 10 i ZOKo 10.

Czynnik roboczy: amoniak, freony, propan-butan, powietrze i inne nie działające agresywnie w stosunku do materiałów konstrukcyjnych.

ZS 10

Zawór spustowy

ZS10

Pobierz

Katalog - Zawory spustowe w formacie PDF

Pobierz