Zawory trójdrożne przeznaczone są do odcinania dopływu czynnika z instalacji (urządzenia) do zaworów bezpieczeństwa zamontowanych na kołnierzach wylotowych. Jeden z zaworów bezpieczeństwa zawsze połączony jest z instalacją (urządzeniem). Położenie pośrednie grzybka zamykającego umożliwia przepływ czynnika roboczego przez dwa króćce wylotowe. Można go również stosować jako zawór rozgałęziający oraz adaptować do innych celów. Zawory trójdrożne wykonywane są jako zawory z przyłączami kołnierzowymi (typ ZTk) i z końcówkami do spawania (typ ZTb). Korpus wykonany jest jako spawany ze stali o podwyższonej wytrzymałości w gatunku P355, S355. Uzyskanie szczelności zamknięcia i szczelności zewnętrznej zapewniają uszczelki teflonowe P.T.F.E.

Parametry pracy dla ZTb 10-100, ZTk 10-100:
ciśnienie robocze 25 bar, zakres temperatur: – 40ºC / +150ºC

Czynnik roboczy: amoniak, freony, LPG, powietrze i inne gazy nie działające agresywnie w stosunku do materiałów konstrukcyjnych.

ZTK 25

Zawór trójdrożny

ZTk

Zawór trójdrożny ZTk - schemat

Zawór trójdrożny

ZTk

Zawór trójdrożny ZTk\DN1, DN2 - schemat

Zawór trójdrożny

ZTk

Pobierz

Katalog - Zawory trójdrożne w formacie PDF

Pobierz