ZAWORY DO MANOMETRÓW: ZMP, ZMK, ZMK-t

Parametry pracy:
Ciśnienie robocze 25 bar, zakres temperatur: – 40ºC / +150ºC.
Czynnik roboczy: amoniak, freony, LPG, powietrze i inne gazy nie działające agresywnie w stosunku do materiałów konstrukcyjnych.

  • ZMK-t10, ZMK-t35 – Zawór do manometrów kątowy, z przykręcaną złączką, do mocowania na płycie do grubości 10 lub 35 mm.
  • ZMKp – Zawór do manometrów kątowy z końcówką prostą (do przyspawania).
  • ZMKg – Zawór do manometrów kątowy z końcówką gwintowaną.
  • ZMKz – Zawór do manometrów kątowy z przykręcaną złączką.
  • ZMPp – Zawór do manometrów przelotowy z końcówką prostą (do przyspawania).
  • ZMPg – Zawór do manometrów przelotowy z końcówką gwintowaną.
  • ZMPz – Zawór do manometrów przelotowy z przykręcaną złączką.
ZMPp

Zawór do manometrów

ZMPp

Zawor do manometru ZMPp - schemat

Zawór do manometrów

ZMPp

ZMKp

Zawór do manometrów

ZMKp

Zawor do manometru ZMKp - schemat

Zawór do manometrów

ZMKp

Zawor do manometru ZMKz - schemat

Zawór do manometrów

ZMKz

Zawor do manometru ZMKg - schemat

Zawór do manometrów

ZMKg

Pobierz

Katalog - Zawory do manometrów w formacie PDF

Pobierz