Zawory zwrotne służą do zabezpieczenia przed powrotem czynnika przy jego przepływie w instalacji. Zawory bezkołnierzowe posiadają króćce z rur o wymiarach wg PN-80/H-74219 oraz w wersji wg DIN 2448 oznaczone dodatkowo literą /D. Różnice wymiarów pokazują tabele. Wykonywane są w układzie przelotowym i kątowym w odmianie śrubunkowej, kołnierzowej i bezkołnierzowej. Szczelność zaworu w położeniu zamkniętym zapewniają uszczelki P.T.F.E. dociskane grzybkiem. Korpus wykonany jest jako spawany ze stali o podwyższonej wytrzymałości w gatunku P355, S355. Grzybek wykonany jest ze stopu aluminium.

Parametry pracy dla ZZPb 10-200, ZZKb 10-200:
Ciśnienie robocze 25 bar, zakres temperatur: – 40ºC / +150ºC.

Parametry pracy dla ZZPk 10-200, ZZKk 10-200:
Ciśnienie robocze: 25 bar, zakres temperatur: – 40ºC / +150ºC.

Parametry pracy dla ZZPs 10-20, ZZKs 10-20:
Ciśnienie robocze 25 bar, zakres temperatur: – 40ºC / +150ºC.

ZZPb 65

Zawór zwrotny

ZZPb

Zawór zwrotny ZZPb - schemat

Zawór zwrotny

ZZPb

Zawór zwrotny ZZKk - schemat

Zawór zwrotny

ZZKk

Zawór zwrotny ZZKb - schemat

Zawór zwrotny

ZZKb

ZZPk 65

Zawór zwrotny

ZZPk

Zawór zwrotny ZZPk - schemat

Zawór zwrotny

ZZPk

Czynnik roboczy: amoniak, freony, LPG, powietrze i inne gazy nie działające agresywnie w stosunku do materiałów konstrukcyjnych.

Pobierz

Katalog - Zawory zwrotne w formacie PDF

Pobierz