Zawory bezpieczeństwa typu ZBKk i ZBKP są zaprojektowane do ochrony zbiorników i innych elementów instalacji przed nadmiernym wzrostem ciśnienia.
Konstrukcja zaworów odpowiada wymaganiom przepisów Urzędu Dozoru Technicznego i jest zgodna z dotyczącą urządzeń ciśnieniowych Dyrektywą Ciśnieniową 2014/68/UE oraz normą PN-EN ISO 4126-1.

Zawory bezpieczeństwa typu ZBKk tworzą typoszereg ośmiu wielkości w zakresie DN 10 – 65 mm, gdzie DN oznacza nominalną średnicę przelotu w gnieździe zaworu. Wykonane są w zasadzie w wersji kątowej kołnierzowej tylko ZBKk 10 może być wykonany z gwintowanym przyłączem wylotu. Korpus wykonany jest jako spawany ze stali o podwyższonej wytrzymałości w gatunku P355, S355. Grzybek, prowadzenie grzybka, gniazdo w miejscu styku z uszczelką oraz trzpień wykonane są ze stali nierdzewnej. Uszczelnienie zamknięcia głównego stanowi uszczelka grzybka wykonana z teflonu (P.T.F.E.).

Zawory ZBKP są to zawory ZBKk posiadające dodatkowo wieżyczkę sterującą umożliwiającą okresowe ręczne sprawdzenie poprawności działania zaworu.

Ciśnienie nastawy: 8 bar – 25 bar
Zakres temperatur: – 40ºC / +150ºC.

Czynnik roboczy: amoniak, freony, LPG, powietrze i inne gazy nie działające agresywnie w stosunku do materiałów konstrukcyjnych.

z_bez

Zawór bezpieczeństwa

ZBKk

Zawór bezpieczeństwa ZBKk/10, 15 - schemat

Zawór bezpieczeństwa

ZBKk 10-15

Zawór bezpieczeństwa ZBKk/20, 65 - schemat

Zawór bezpieczeństwa

ZBKk 20-65

ZBKP 50

Zawór bezpieczeństwa

ZBKp

Zawór bezpieczeństwa ZBKP/10, 15 - schemat

Zawór bezpieczeństwa

ZBKp 10-15

Zawór bezpieczeństwa ZBKP/20, 65 - schemat

Zawór bezpieczeństwa

ZBKp 20-65

Pobierz

Katalog - Zawory bezpieczeństwa w formacie PDF

Pobierz